Mechatronics Cluster


Print this page

Контакти


АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР
КЛЪСТЕР „МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ“
1592 София
Бул. "Асен Йорданов" № 9 (сградата на фирма „СПЕСИМА“ ООД)
Тел.: +359 2 973 87 62
Факс: +359 2 979 09 45
Имейл: info@cluster-mechatronics.eu
Уебсайт: http://www.cluster-mechatronics.eu