Mechatronics Cluster


Print this page

Продукти

Ултрафлекс Корпорейшън ООД - София
Управител: инж. С. Спасов
Teл: (+359 2) 480 19 00
Факс: (+359 2) 480 19 10

Уебсайт:
http://www.ultraflexpower.com
Официален видео канал:
https://www.youtube.com/channel/UCmpJ2KOeZ1VXKrspykAaapQ

Фирмата е основана през 1998 година и основният предмет на дейност е иновативен инженерен дизайн, разработка и производство на електронни изделия. Гамата индукционни генератори, оборудването за зъботехнически лаборатории, както и услугите предлагани от фирмата, намират широко приложение в много отрасли на промишлеността.

Продукти на фирмата:
http://www.ultraflexpower.com/annealing/
http://www.ultraflexpower.com/induction_brazing/
http://www.ultraflexpower.com/induction_bonding/
http://www.ultraflexpower.com/induction_soldering/
http://www.ultraflexpower.com/induction_preheating/
http://www.ultraflexpower.com/top-products/


СТЕНД ЗА МЕХАНИЧЕН UPS
В ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТКА
РАЗРАБОТКА НА ФИРМА "СПЕСИМА" ООД И ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ


ИНТЕГРИРАН КОМПЛЕКС ЗА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН РАЗКРОЙ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Работни ходове на машината за Газопламъчно и плазмено рязане:
Напречен ход (ос Х) - 1 сервоуправляема ос: 2550mm
Надлъжен ход (ос Y) - 2 синхронно-сервоуправляеми оси: 6650mm
Вертикален ход (ос Z) - 2 капацитивно управляеми оси: 155mm
Газопламъчно рязане:
Дебелина на листовия материал:
6mm - 150mm
Плазмено рязане:
За мека стомана:
Дебелина на листовия материал: 0,5mm - 30mm
За неръждаема стомана:
Дебелина на листовия материал: 0,5mm - 30mm
За Алуминий:
Дебелина на листовия материал: 0,8mm - 25mm
Точност:
Точност на позициониране на управлението:
± 0.001mm
Точност на механиката:
Точност на позициониране: ±0,1mm
Повторяемост на позицията на горелката при многократно позициониране:
±0,1mm

SPEEDMAT 2

МАНИПУЛАТОР ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА ОТЛИВКИ ОТ МАШИНИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНО ЛЕЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ

       
Основни технически характеристики
Максимален ход на рамото в 1 равнина 2000 мм.
Максимален ход на рамото в 2 ортогонални равнини 2х1000 мм.
Напречно - транслационно движение на хващача 100 мм.
Максимален товар при намалена скорост 6.0/10.0 (15.0) кг.
Локална ротация на хващача 90°
Обща ротация на основата 90°
Време за изваждане на отливката 3.5 сек.
Време за пълен цикъл 15 сек.
Максимално напречно транслационно движение 100 мм.
Тегло на детайла 3 кг.
SPEEDMAT обслужва машини за хоризонтално леене със затварящо усилие DAW80-DAW/DAM 200т. DAK 125 - DAK 250т.

РАЗРАБОТКА НА ФИРМА "СПЕСИМА" ООД И ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН


SPEEDMAT 1

МАНИПУЛАТОР ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА ОТЛИВКИ ОТ МАШИНИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНО ЛЕЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИОсновни технически характеристики
Максимален ход на рамото в 1 равнина 2000 мм.
Максимален ход на рамото в 2 ортогонални равнини 2х1000 мм.
Напречно - транслационно движение на хващача 100 мм.
Максимален товар при намалена скорост 6.0/10.0 (15.0) кг.
Локална ротация на хващача 90°
Обща ротация на основата 90°
Време за изваждане на отливката 3.5 сек.
Време за пълен цикъл 15 сек.
Максимално напречно транслационно движение 100 мм.
Тегло на детайла 3 кг.
SPEEDMAT обслужва машини за хоризонтално леене със затварящо усилие DAW80-DAW/DAM 200т. DAK 125 - DAK 250т.

РАЗРАБОТКА НА ФИРМА "СПЕСИМА" ООД И ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ


FEEDMAT 2

МАНИПУЛАТОР ЗА ДОЗИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ, С ДВЕ НЕЗАВИСИМО УПРАВЛЯЕМИ ОСИ, ОБСЛУЖВАЩ МАШИНИ ЗА ЛЕЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ СЪС ЗАТВАРЯЩО УСИЛИЕ 400-800 ТОНА

       
Основни технически характеристики
Брой цикли на празен ход за 1 час 180
Максимално движение по двете ортогонални равнини 2x1000 мм.
Точност на дозиране ±2%
Максимален хоризонтален ход 2200 мм.
Максимален вертикален ход 800 мм.
Максимално тегло на дозирания метал 10 кг.
Общо тегло на манипулатора 750 кг.
Консумирана мощност 2.05 kW

РАЗРАБОТКА НА ФИРМА "СПЕСИМА" ООД И ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ


FEEDMAT 1

МАНИПУЛАТОР ЗА ДОЗИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ, С ДВЕ НЕЗАВИСИМО УПРАВЛЯЕМИ ОСИ, ОБСЛУЖВАЩ МАШИНИ ЗА ЛЕЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ СЪС ЗАТВАРЯЩО УСИЛИЕ 100-400 ТОНА

       
Основни технически характеристики
Брой цикли на празен ход за 1 час 220
Максимално движение по двете ортогонални равнини 2x1000 мм.
Точност на дозиране ±2%
Максимален хоризонтален ход 1950 мм.
Максимален вертикален ход 700 мм.
Максимално тегло на дозирания метал 3.5 кг.
Общо тегло на манипулатора 650 кг.
Консумирана мощност 2.05 kW

РАЗРАБОТКА НА ФИРМА "СПЕСИМА" ООД И ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ


GRIPMAT 2

МАНИПУЛАТОР ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА ОТЛИВКИ НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ ОТ МАШИНИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНО ЛЕЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ СЪС ЗАТВАРЯЩО УСИЛИЕ 400-800 ТОНА

       
Основни технически характеристики
Задвижване на рамото (AC мотор) 1.5 kW
Налягане на сгъстения въздух 6 bar
Максимален брой цикли на празен ход за 1 час 300
Максимално тегло на отливката (от/до) 6/12/15 кг.
 
Бързо и лесно инсталиране.  
Възможност за избор на 3 програми.  
Електрозадвижване на основното движение и три пневмоуправляеми оси.  

РАЗРАБОТКА НА ФИРМА "СПЕСИМА" ООД И ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ


GRIPMAT 1

МАНИПУЛАТОР ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА ОТЛИВКИ НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ ОТ МАШИНИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНО ЛЕЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ СЪС ЗАТВАРЯЩО УСИЛИЕ 100-400 ТОНА

       
Основни технически характеристики
Задвижване на рамото (AC мотор) 1.5 kW
Налягане на сгъстения въздух 6 bar
Максимален брой цикли на празен ход за 1 час 450
Максимално тегло на отливката (от/до) 3/6 кг.
 
Бързо и лесно инсталиране.  
Възможност за избор на 3 програми.  
Електрозадвижване на основното движение и три пневмоуправляеми оси.  

РАЗРАБОТКА НА ФИРМА "СПЕСИМА" ООД И ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ