Добре дошли в интернет страницата на Клъстер Мехатроника и Автоматизация (КМА) - един от първите клъстери в България, работещ в областта на мехатрониката и автоматизацията. КМА създава условия за взаимноизгодни връзки между членовете си, изградени на базата на взаимно доверие и ползвайки преимуществата на споделения ресурс. Този подход дава отлични възможности за увеличаване на конкурентоспособността в областта на механиката, електрониката и информатиката.

КМА се очаква да бъде своеобразен мост между приложните научи изследвания и индустриалните приложения, комбинирайки предимствата на авангардното мислене с рационалния мениджмънт. Клъстерът ще подпомага развитието на високотехнологични, експортно ориентирани продукти, технологии и услуги, които имат висока добавена стойност.


ПРОЕКТ "СТРУКТУРНО-ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПВАНЕ, МАРКЕТИНГОВО РАЗВИТИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ (МЕХАТРОНИКС)"


В процес на изпълнениеПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема
Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България